Σχετικά με εμάς

Famagusta New Museum (FNM)

Το Famagusta New Museum (FNM), μια πρωτοβουλία του Γιάννη Τουμαζή το 2016, είναι μια ενεργή πλατφόρμα, η οποία επιδιώκει να προτείνει μια συνολική επανεκκίνηση της Αμμοχώστου, την αναζωογόνηση και μια ενεργοποίηση στο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πεδίο μέσω διαφόρων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων . Με το σύνθημα “Κατανοώ και συγχωρώ το παρελθόν, αγαπώ και δημιουργώ το μέλλον”, το FNM επαναπροσδιορίζει τον παραδοσιακό ρόλο των μουσείων στις σύγχρονες κοινωνίες και στοχεύει σε μια πιθανή αφύπνιση των πολιτών, επιτρέποντας τον δημόσιο διάλογο και δημιουργώντας καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συμμετοχικές δράσεις και ακτιβιστικές συνδράσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Κεντρική και κρίσιμη προτεραιότητα του FNM είναι η ενεργός συμμετοχή των δύο κύριων κοινοτήτων της Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.

Το έργο Famagusta New Museum: Καταλαβαίνω και συγχωρώ το παρελθόν, αγαπώ και δημιουργώ το μέλλον θα διαρκέσει 20 μήνες και χρηματοδοτείται από το Active Citizens Fund Cyprus. Το έργο επιθυμεί να “γεφυρώσει το χάσμα” και να ενθαρρύνει δημιουργικούς ανθρώπους και επαγγελματίες να συνεργαστούν μεταξύ τους πέρα από περιορισμούς και διαχωριστικές γραμμές. Το FNM οραματίζεται μια ισχυρότερη έννοια της πολιτικής ζωής καλώντας τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και προπαγανδίζει την ισότιμη κατανομή κάνοντας τα πολιτιστικά κοινά προσιτά σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, το FNM στοχεύει να προωθήσει την ιδέα του εθελοντισμού με τη δημιουργία μιας αφοσιωμένης ομάδας ενεργών εθελοντών που θα υλοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες του έργου.

Το έργο διερευνά πώς, σε αυτή την εποχή των διαιρέσεων και των διαχωρισμών, της απομόνωσης και του αποκλεισμού, ο πολιτισμός θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο επιτρέποντας την ανάδυση νέων μορφών κοινοτικών σχέσεων. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές του, το FNM στοχεύει στην απομάκρυνση από τον διαχωρισμό, παρέχοντας μια ισχυρή, ενεργή και βιώσιμη πλατφόρμα για δημιουργικές συνεργασίες. Το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των κύριων κοινοτήτων της Κύπρου.

Δραστηριότητες του έργου

Οι δραστηριότητες του FNM αποσκοπούν στη χάραξη φιλόξενων και βιώσιμων μελλοντικών σχεδίων, ενθαρρύνοντας έναν δημιουργικό, ανοιχτό και παραγωγικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών ομάδων πολιτών. Το FNM αποσκοπεί στην προώθηση της διακοινοτικής συνεργασίας, συμβάλλοντας στις συλλογικές προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για την εμπλοκή τους στην οικοδόμηση της ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι δραστηριότητες του FNM στοχεύουν στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων και στην βαθύτερη εμπλοκή των συμμετεχόντων φορέων με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα της Κύπρου και ιδιαίτερα της Αμμοχώστου. Μέσω της κατάρτισης, της ανταλλαγής εμπειριών και της συμμετοχής, το FNM εμπλέκει τους φορείς και τους συμμετέχοντες σε μια ενεργή, προοδευτική και βιώσιμη διαπολιτισμική συνεργασία προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Το Ψηφιακό Μουσείο & η πλατφόρμα "Lost and Found"

Περιηγήσεις: Χαρτογράφηση του εαυτού σε μια πόλη-φάντασμα

Επανεξέταση της ιστορίας: Οραματίζοντας ξανά την Κύπρο: Θερινή κατασκήνωση νέων και δημιουργία ενός νέου χάρτη της Κύπρου

Famagusta New Museum: Φεστιβάλ

Όλες οι δραστηριότητες του Famagusta New Museum στοχεύουν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της συνεργασίας μεταξύ των δύο κύριων κοινοτήτων της Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, καθώς και άλλων κοινοτήτων του νησιού. Σκοπεύουν επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας μεταξύ των δύο εταίρων, των άλλων συνεργατών του ΟΚΠ και του τομέα γενικότερα.

Για να εξερευνήσετε τις δραστηριότητες ξεχωριστά, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

  • Για το Ψηφιακό Μουσείο κάντε κλικ εδώ.
  • Για την πλατφόρμα Lost & Found κάντε κλικ εδώ.
  • Για τις ηχητικές ξεναγήσεις κάντε κλικ εδώ.
  • Για την θερινή κατασκήνωση νέων κάντε κλικ εδώ.
  • Για τα νέα του φεστιβάλ κάντε κλικ εδώ.