HAKKIMIZDA

Famagusta New Museum (FNM)

Yiannis Toumazis tarafından 2016 yılında kurulan Famagusta New Museum (FNM), çeşitli program ve etkinlikleriyle Mağusa ve Kıbrıs halkını sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda harekete geçirmeyi amaçlayan aktif bir platformdur. “Geçmişi Anlıyorum ve Affediyorum, Geleceği Seviyorum ve Üretiyorum” sloganı altında FNM, çağdaş toplumlarda müzelerin geleneksel rolünü yeniden ele almakta ve kamusal söylemi mümkün kılarak ve topluluklar arasında sanatsal, çevresel ve sosyal katılımcı eylemler ve aktivist etkileşimler yaratarak toplimu potansiyel bir uyanışını hedeflemektedir. FNM’nin odak noktası ve  önceliği, Kıbrıs’ın iki ana toplumu olan Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler’in çeşitli etkinlikler aracılığıyla aktif katılımını sağlamaktır.

Famagusta New Museum: Geçmişi Anlıyorum ve Affediyorum, Geleceği Seviyorum ve Üretiyorum, Active Citizens Fund Cyprus tarafından finanse edilen ve 20 aylık bir projedir. Proje, “uçurumlar arasında köprü kurmayı” ve yaratıcı insanlar ile profesyonelleri kısıtlamaların ve ayrım çizgilerinin ötesinde birbirleriyle işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. FNM, insanların aktif katılımını sağlayarak daha güçlü bir vatandaşlık kavramı öngörüyor ve kültürel müşterekleri daha geniş insan grupları için erişilebilir hale getirerek eşit paylaşımı teşvik ediyor. Buna ek olarak FNM, projenin çeşitli faaliyetlerini uygulayacak aktif gönüllülerden oluşan sadık bir grup oluşturarak gönüllülük fikrini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Proje, bölünmelerin, ayrışmaların ve dışlanmaların yaşandığı bu çağda, kültürün yeni toplumsal ilişki biçimlerinin ortaya çıkmasında nasıl etkin bir rol oynayabileceğini araştırmaktadır. FNM, çeşitli faaliyetleri aracılığıyla yaratıcı sinerjiler için güçlü, aktif ve sürdürülebilir bir platform sağlayarak ayrılıktan uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Proje, Kıbrıs’ın  toplumları arasında sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçlamaktadır.

Proje Faaliyetleri

FNM’nin faaliyetleri, toplumlar arasında yaratıcı, açık ve üretken bir diyaloğu teşvik ederek  sürdürülebilir bir gelecek tasarlamaya yöneliktir. FNM, sivil toplumun barış inşası ve kültürlerarası diyalog konusundaki kolektif çabalarına katkıda bulunarak toplumlar arası işbirliğini teşvik etmeye çalışmaktadır. FNM’nin faaliyetleri, katılımcı kurumların Kıbrıs ve özellikle Mağusa’daki yeni sosyal gerçeklerle daha güçlü ilişkiler kurmasını ve daha derin bir entegrasyon sağlamasını amaçlamaktadır. FNM, eğitim, deneyim paylaşımı ve katılım yoluyla ortakları ve katılımcıları sosyal uyum ve kapsayıcılığa yönelik aktif, ilerici ve sürdürülebilir bir kültürlerarası işbirliğine dahil eder.

Dijital Müze & "1974: Kayıp Anılar" Platformu

Antropocoğrafya: Mağusa’da Ses Haritaları ile Benliğin Haritalanması

Tarihi Yeniden Hayal Etmek: Gençler İçin Barış Eğitimi odaklı yaz kampı

Famagusta New Museum Festivali

Famagusta New Museum’un tüm faaliyetleri, Kıbrıs’ın iki ana toplumu olan Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler’in yanı sıra adanın diğer toplumları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca iki ortağın, işbirliği yapan diğer STÖ’lerin ve genel olarak sektörün kapasite geliştirmesini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Tüm etkinlikleri daha derinlemesine incelemek için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip edin: